Přeskočit na obsah

Úraz cestou do práce – kdy zaměstnavatel odpovídá za bezpečnost a kdy už nikoliv?

Ačkoli zákoník práce hovoří o pracovních úrazech vcelku jasně a obsáhle, vždy může vzniknout situace, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď, kterou by bylo možné vyčíst ze zákona, ale je třeba se uchýlit k rozhodovacím stanoviskům soudů nebo výkladu.

Pochybnosti může vzbuzovat úraz, který se zaměstnanci přihodí po cestě do práce, nebo při pauze na oběd.

Cesta do práce

Úraz, který zaměstnanci vznikne cestou do práce se za pracovní úraz nepovažuje. Výjimku však tvoří případy, kdy se zaměstnanec již musí přizpůsobit pokynům zaměstnavatele. Pro představu se může jednat o situaci, kdy zaměstnanec sice ještě nedošel na své pracoviště, nicméně již prošel vrátnicí areálu zaměstnavatele. Úraz tzv. za vrátnicí je posuzován jako úraz pracovní a byť se nejedná o výkon práce, jedná se o úkony související s plněním pracovních úkolů. Pro představu si můžeme uvést pár příkladů:

  1. Zaměstnanec uklouzl na schodech bočního vchodu do nákupního centra. Jedná se o přístup pouze pro zaměstnance a nikoli veřejnou komunikaci. Takový úraz bude posuzován jako pracovní.
  2. Zaměstnanec po skončení směny uklouzl v šatně určené pro převlékání zaměstnanců. Opět se jedná o pracovní úraz.
  3. Zaměstnanec během obědové pauzy opustil práci a šel se najíst do veřejné restaurace. Zde uklouzl na schodech. Tento úraz nebude posuzován jako pracovní.
  4. Naproti tomu pokud zaměstnanec uklouzl v zaměstnanecké jídelně, byť o přestávce na oběd, bude úraz posouzen jako pracovní, neboť se jedná o areál zaměstnavatele.
  5. Zaměstnanec uklouzl na vstupních schodech do budovy, vrátnice je až za vstupními dveřmi. Tento případ není doposud zcela jednoznačně posouzen, nicméně pravděpodobně by se nejednalo o pracovní úraz.

Pracovní/služební cesta

Dalším takovým pracovněprávním oříškem se může zdát vyslání na pracovní cestu. Zaměstnanec například odjíždí ke klientovi, s nímž má schůzku v 09:00. Z domu však musí vyrazit již v 7:30, aby byl namístě včas. Cesta z obce bydliště zaměstnance na pracoviště případně do místa ubytování v jiné obci, která je cílem pracovní cesty, pokud není současně obcí jeho pravidelného pracoviště, a zpět se posuzuje jako nutný úkon před počátkem práce nebo po jejím skončení. Úraz, který by se zaměstnanci přihodil při této cestě tak lze považovat za pracovní. Níže si můžeme opět ukázat pár případů

  1. Zaměstnanec byl vyslán na pracovní cestu do Německa, ráno vyšel z domu a cestou k vozidlu uklouzl na zmrazku na chodníku. Tento úraz není považován za pracovní, neboť se jedná o cestu do zaměstnání.
  2. Zaměstnanec byl vyslán na pracovní cestu do Německa, ráno vyšel z domu, nastoupil do vlaku a ve vlaku uklouzl cestou z toalety. Cesta dopravním prostředkem na místo určení pracovní cesty je již považována za úkon související s plněním pracovních úkolů.
  3. Zaměstnanec byl vyslán na pracovní cestu do Německa, zdárně dorazil do cíle a ubytoval se v hotelu. Večer uklouzl v hotelové sprše a zranil se. Tento úraz nebude považován za pracovní, neboť samotné ubytování v místě pracovní cesty není považováno za úkony související s plněním pracovních úkolů.
  4. Zaměstnanec byl vyslán na pracovní cestu do Německa, ráno vyšel z domu, nastoupil do vozidla a po pár kilometrech havaroval. Tato situace není jednoznačná a bude se vycházet ze zavinění dopravní nehody. Pokud bude viníkem zaměstnanec, pak se zaměstnavatel může zprostit odpovědnosti s odkazem na porušení zákonných ustanovení (zaviněná dopravní nehoda vždy souvisí s porušením pravidel silničního provozu). Ovšem pokud by zaměstnanec byl účastníkem dopravní nehody a nejednalo by se o jeho zavinění, pak bude úraz posuzován jako pracovní.

Tento článek by měl poskytnou základní informace o posuzování pracovních úrazů za neobvyklých situací. Pokud si nejste jisti tím, zda je úraz, který jste prodělali pracovní, případně zda máte zato, že je ale zaměstnavatel jej odmítá uznat, neváhejte se na nás obrátit. Posouzení je vždy ZDARMA.

Nejnovější články