Přeskočit na obsah

To nejlepší z uplynulého roku

Co se nám v uplynulém roce 2021 povedlo

V druhém roce fungování našeho projektu se nám sešlo několik zajímavých případů o jejichž podstatě a řešení se můžete dozvědět více na následujících řádcích. Jména byla s ohledem na povinnou mlčenlivost upravena.

 

Kamarádky bez peněz

 

Na naši kancelář se obrátila paní Milada, které její zaměstnavatel nevyplatil poslední dvě mzdy a následně ji ze dne na den propustil i s jejími sedmi kamarádkami. Paní Milada tedy chtěla pomoci s vymožením dvou dlužných mezd a odstupného, celkem přibližně 45tis. Kč. Po posouzení případu z naší strany bylo zjištěno, že zaměstnavatel nepostupoval správně a nárok paní Milady je mnohem vyšší. Následně byl nárok uplatněn a v první fázi se pro paní Miladu podařilo vymoci více než 85.000,- Kč.

Obdobně úspěšně pak dopadlo vymáhání i pro dalších sedm kamarádek paní Milady. Případ však nadále pokračuje a snažíme se domoci i zbytku peněz po bývalém zaměstnavateli.

 

Zničené zdraví a nespolupracující zaměstnavatel

 

Pan František, ač částečně invalidní, nastoupil do nového zaměstnání a svědomitě vykonával svou práci. Přibližně po měsíci a půl došlo v důsledku neopatrnosti jeho kolegy k devastujícímu zranění ruky. Zaměstnavatel však nechtěl panu Františkovi přiznat 100% nárok na odškodnění a zkrátil jej o 50% s odkazem na tzv. lehkomyslné jednání zaměstnance.  Pan František se na nás obrátil s cílem vymoci zbývajících cca 150tis. Kč. Po prostudování případu pana Františka byl celkový nárok v první fázi ohodnocen na více než půl milionu korun. Panu Františkovi jsme pomohli se získáním posudku na vyčíslení ztížení společenského uplatnění a dále ho provedli celým procesem. Na základě naší výzvy zaměstnavatel uhradil dalších cca 180tis. Kč jako odškodné za ztížení společenského uplatnění (dříve tzv. trvalé následky), avšak i v tomto případě původní výši plnění pokrátil o 50%.

Po předchozí důsledné přípravě jsme jménem pana Františka podali žalobu. Po podání žaloby došlo k dohodě se zaměstnavatelem a doplacení celého zbytku dlužného nároku ve výši 340.000,- Kč. Celkem bylo pro pana Františka vymoženo více než 510.000,- Kč, které mu zaměstnavatel nechtěl původně přiznat.

Naše práce ale nekončí, aktuálně se pro pana Františka snažíme vymoci rentu, když v důsledku devastujícího zranění ruky již není nadále schopen práci vykonávat.

 

Bohatý, ale neplatící zaměstnavatel

 

Pan Jiří dlouhodobě vykonával práci řidiče pro svého zaměstnavatele. Nebyly mu sice propláceny přesčasy a i v dalších ohledech nebyl zaměstnavatel jedním z nejlepších, ale mzda na účet chodila, tak se jinde nerozhlížel. Zlom nastal ve chvíli, kdy mu zaměstnavatel přestal hradit mzdu. Pan Jiří se rozhodl v práci skončit a domáhal se úhrady dlužné částky. Zaměstnavatel na jeho výzvy nikterak nereagoval.

Po předání případu do naší kanceláře byl nárok pana Jiřího dopočten na částku 85.000,- Kč, téměř o třetinu více, než kolik požadoval a na kolik si myslel že nárok má.  Zhodnocením případu a důslednou lustrací bývalého zaměstnavatele bylo zjištěno, že tento disponuje dostatečným majetkem a nic tedy nebrání úhradě dlužné částky.  V důsledku nereagování na předžalobní výzvu bylo přistoupeno k žalobě a následně k výkonu soudního rozhodnutí.

Za méně než jeden rok, což lze v případě nutnosti soudního uplatnění dlužné částky považovat za skvělý výsledek měl pan Jiří své peníze na účtu a případ mohl být jako úspěšný ukončen.

 

Závěrem

 

Tyto tří případy jsou jen malým vzorkem naší celoroční práce. Každým dnem se snažíme pomoci klientům, jejichž zaměstnavatel nepostupuje v souladu s právem a krátí je na jejich nárocích.

Zajímavostí na všech třech případech je skutečnost, že oprávněný nárok klienta byl vždy vypočten ve vyšší částce, než kolik klient požadoval a na kolik si myslel, že má nárok. Těžko si lze představit kolika zaměstnancům nebylo vyplaceno vše jen v důsledku nesprávného výpočtu nároků. Je tedy třeba svůj případ předat do rukou odborníků, kteří jsou schopni výši nároku vyčíslit a neopomenout žádnou jeho část.

Vidíte v některém z případů podobnost i s vaší situací? Neváhejte si zadat případ, základní posouzení je vždy ZDARMA.

Nejnovější články