Přeskočit na obsah

Insolvence zaměstnavatele – co dělat?

Insolvenční řízení zaměstnavatele obvykle nastupuje po delším neplacení závazků, a to včetně mezd zaměstnanců. Jaký zvolit vhodný postup, abyste maximalizovali vyplacené mzdové prostředky?

V zásadě mohou nastat dvě situace. Zaměstnavatel nevyplácí mzdy, ale prozatím není v insolvenci, tedy nebyl na něj podán insolvenční návrh a soud nerozhodl nebo nerozhoduje o jeho úpadku. Druhou variantou je, že zaměstnavatel již je v úpadku, o kterém bylo pravomocně rozhodnuto. Každá z uvedených variant vyžaduje jiné kroky ze strany zaměstnance, který se nechce smířit se situací, že pracoval několik měsíců zdarma.

  1. Nevyplácené mzdy, ale dosud není úpadek

V této situaci je důležité jednat rychle, neboť čím dříve zahájí soud řízení o úpadku, tím větší je možnost zaměstnance domoci se alespoň nějakých peněz. V první řadě je třeba zhodnotit situaci, tedy zda se u zaměstnavatele jedná o dočasný problém s cashflow, či zda je již ve stavu, že nemá pravděpodobně šanci na záchranu. Pokud nebyla vyplacena mzda za dva až tři měsíce, je zde velká pravděpodobnost že již nebude schopen uspokojit své pohledávky a úpadek je nevyhnutelný.

V takovém případě je třeba ukončit pracovní poměr a začít se poohlížet po novém zaměstnání a zároveň řešit dlužnou mzdu. Zaměstnanec má možnost ukončit pracovní poměr okamžitě, v případě že mu není vyplacena mzda, nebo její část, a to ani ve lhůtě 15 dní po splatnosti. Zde POZOR, judikatura soudů nepovažuje za datum splatnosti výplatní termín, ale poslední den měsíce následujícího (příklad mzda za měsíc únor musí být vyplacena nejpozději do 15. dubna, následující den je možné okamžitě zrušit pracovní poměr). Okamžitým zrušením vzniká nárok na náhradu mzdy za dobu dvou měsíců, tedy něco jako odstupné. Pak záleží na zaměstnavateli, jak se k situaci postaví, buď uhradí dlužnou mzdu, nebo je nutný další postup (žaloba, insolvenční návrh..).   

  1. Prohlášen úpadek

Za této situace již není pro zaměstnavatele cesty zpět a o Vaší dlužné mzdě rozhoduje spíše šikovnost a schopnosti insolvenčního správce než Vy sami. Pohledávku na dlužnou mzdu je třeba uplatnit u insolvenčního správce, pohlídat si promlčení nároku a případně pohledávku zažalovat.

Závěrem

Víte, že v případě úpadku zaměstnavatele Vám může část dlužných mezd uhradit stát na základě zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele? Může se jednat až o tři platy, a to okamžitě bez čekání na konec insolvenčního řízení. Taktéž je třeba uvést, že v samotném insolvenčním řízení jsou zaměstnanci zvýhodněni oproti jiným věřitelům přednostním pořadím při úhradě pohledávek.

Pevně věříme, že se nám článkem podařilo nastínit možnosti domoci se nevyplacené mzdy, nelze však obsáhnout vše, neboť se jedná o složitou problematiku. Podstatná je vždy rychlost uplatnění nároku.

Jste v situaci popisované tímto článkem? Nevíte si rady s vhodným postupem? Chcete získat zpět své peníze? Obraťte se na nás, posouzení případu je ZDARMA a případná odměna až z vymoženého plnění. Když nic nedostanete, nic neplatíte.

Nejnovější články