Přeskočit na obsah

Pracovní úraz – jak v této situaci postupovat?

Utrpěli jste pracovní úraz? Nejedná se o nic mimořádného, každý rok se v České republice stane téměř 50tis. pracovních úrazů, z toho jich je okolo 120 bohužel smrtelných. Jaký je vhodný postup v případě pracovního úrazu, aby Vám zůstalo zachováno maximum práv a nejvyšší možnost na odškodnění?

Předně je třeba si vyložit co je vůbec pracovní úraz. Samotné slovní spojení pracovního úrazu definuje zákoník práce ve svém ustanovení § 271k a jedná se o poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Rozhodovací praxe soudů postupně tento termín rozšířila i o působení vlastní tělesné síly nezávisle na vůli zaměstnance, a za určitých podmínek též infarkt myokardu či úpal a úžeh. 

Jak postupovat?

  1. Úraz je třeba ihned nahlásit zaměstnavateli. Zaměstnavatel by měl úraz řádně vyšetřit a zapsat do knihy úrazů. Zaměstnavatel má právo podrobit zaměstnance kontrole na požití alkoholických a jiných návykových látek.
  2. Zajistit záznam o pracovním úrazu a nejlépe také svědecké výpovědi nebo nahrávky bezpečnostních kamer, jsou-li k dispozici.
  3. Předložit zaměstnavateli bodové ohodnocení úrazu vystavené lékařem ihned, jak to bude možné
  4. Sdělit zaměstnavateli, kam požaduje vyplatit náhrady s pracovním úrazem související

Výše uvedený postup je tzv. ideální, tedy za situace, kdy zaměstnanec i zaměstnavatel dodržují zákoník práce. Časté jsou však případy, kdy zaměstnavatel odmítá pracovní úraz zapsat do knihy úrazů; tvrdí, že se nejedná o pracovní úraz, nebo nedůvodně krátí odškodnění. Jak se v takovém případě bránit?

Dojde-li k nestandardnímu jednání ze strany zaměstnavatele, neváhejte se na nás obrátit a svůj případ nám svěřit, posouzení je ZDARMA. Zaměstnance zastupujeme dlouhé roky a většinu případů se nám podaří ukončit mimosoudně do několika týdnů.

Nejnovější články